Tackorna

Vi har tackor från olika besättningar som t.ex. Skånes djurpark, Linnés Råshult, Bengt Sonesson m.m. De flesta är alltså inte släkt med varandra. Karda är den äldsta av dem och hon är född år 1999. Hon är väldigt tam och älskar att kela. Hon används inte längre för avel.

Tackorna är sociala men ändå så olika. Det är någon som är mer framåt och leder hela flocken, någon kan vara busig och nyfiken och det är någon som är lite mer försiktig. Alla fåren vill inte kela och bli klappade men de får inte vara närvösa eller rädda för då kan de andra också bli det.

När vi avlar fram individer så är det viktigt att det är tackor som är lugna och trygga eftersom deras arvsanlag går vidare. Vi sparar några lamm varje år och försöker då ta vara på de generationerna som är bra. Vi köper också in nya tackor för att få en bredare avelsgrupp. När vi köper en bagge så kollar vi att han har gott humör, fina horn och vad han väger.

                                      Våra två första får Tova och Karda

2012-06-04_19-19-29_999    DSC_0796